PolishPLGermanDE-CH-ATEnglish (UK)

ALFA IZORED Sp. z o.o.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I ŚRODOWISKA.

Alfa Izored Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie robót izolacyjnych obiektów i instalacji przemysłowych w kraju i za granicą. Spółka obsługuje branże energetyczne, petrochemiczne oraz spożywcze, oferując najwyższą jakość świadczonych usług.

Podstawą Polityki zarządzania Spółki Alfa Izored jest budowanie trwałych relacji z klientem, dbałość o wysoką jakość usług, ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz zagwarantowanie pracownikom bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy.

W myśl powyższego Zarząd Spółki zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem, zgodnego z normą Systemu Zarządzania SHE Checklist Contractors - SCC*2017/6.0 oraz realizację następujących celów:

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • wprowadzanie nowych technologii obróbki blach,
 • partnerską współpracę z Kontrahentami,
 • rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych prac.
 • ciągłego eliminowania lub ograniczenia zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, zapobiegania wypadkom, urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego, szkód rzeczowych, jeżeli takie miały miejsce oraz istotnych aspektów środowiskowych, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych, urazów, chorób zawodowych, i ile to możliwe zanieczyszczeń środowiska,
 • prowadzenie szkoleń pracowników Firmy mających na celu doskonalenie i poprawę
 • BHP.
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,
 • prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
 • eliminowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.
Reda, 01.03.2019 Prezes Zarządu – Paweł Szumiński

Partnerzy:

Nasze referencje:

View the embedded image gallery online at:
http://alfaizolacje.pl/pl/o-nas.html#sigFreeId0d12a970a8


Contribute!

Stopka - Afla

© 2013 Alfa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

JoomFish language selector

PolishPLGermanDE-CH-ATEnglish (UK)